Ekim ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta “Ahilik Kültür Haftası” olarak kutlanır. Ahilik Haftası kutlamalarına 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (08.06.2011 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)  uhdesinde karar verilmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde Türkiye’de Kırşehir merkez olmak üzere, esnaf ve sanatkârların öncülüğünde “Ahilik Kültür Haftası” kutlamaları yapılmaktadır.