Esnaf ve sanatkârlarımızın tarihinden ilham alınarak 1949 yılında başlatılan esnaf teşkilatlanması; bugün, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ahilik Vakfı (TESVAK) ile yoluna devam ediyor. Geçmişin sağlam temellerine dayanarak oluşturduğumuz modern teşkilatımızla, esnafımıza yol göstericilik yapmak üzere örnek ve önder faaliyetlerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz…

Ahilik kurumunun geleneklerini, ilkelerini ve kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırmak üzere kurulmuş olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Ahilik Vakfı TESVAK, değişen Türkiye’de; esnaf ve sanatkârlarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yeni vizyonunu, kuruluş felsefesine uygun üstlendiği samimi ve ciddi misyonunu ve kararlı iradeyi; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süratle uygulamaya koyacaktır.

Milletimizin temel özelliklerinden biri olan yardımlaşma, Ahilik kültürünün de mihenk taşıdır. Bu kültür, bizim geçmişle olan bağımız olarak bugün ve yarın, ihtiyaç duyacağımız çözümleri bulmamıza yardımcı olacaktır. Yani Ahilik Kültürü bizim için geleceğe açılan bir penceredir.

TESVAK olarak ülkemizin, esnafımızın potansiyelini biliyoruz. Gelişen ve değişen dünyada ekonomik ve kültürel hayata katkıda bulunabilmek için, gelişmekte olan ülkeler kategorisinden gelişmiş ülkeler kategorisine erişebilmek için bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz!

Giderek büyüyen dünya ekonomisinde, Türkiye’nin de etkin bir rol oynayabilmesi için esnaf ve sanatkârlarımızın, tüccar ve sanayicilerimizin kaliteden taviz vermeden ve verimlilik esasına dayalı olarak çalışması elzemdir. Türkiye’nin 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde yolumuza devam etmek ve gelişmiş ekonomiler arasında girebilmek için Ahilik kültürü gibi etkili ve köklü kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ahilik, kendi içinde sahip olduğu özgün eğitim sistemiyle, din ve güzel ahlakı yaşama adapte eden sosyal yapısıyla; mal ve hizmette kalite ve kalifiye işgücü eğitimi ile geçmişte olduğu gibi bugün de toplumumuza sosyal ve ekonomik anlamda güç katacaktır. Bu kültürü, çağımızın gerekleri doğrultusunda yeniden harekete geçirirsek mevcut ekonomik sistemin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırabiliriz. Bunu sadece kendimiz için değil dünyadaki bütün ekonomik sistemleri etkileyecek bir güç olarak ortaya çıkarabiliriz. Ahiliğin “yaşa ve yaşat” felsefesi ile bütün dünyada mutlu insanların olduğu, sosyal adalet ve eşitliğin olduğu bir sistemi yaratabiliriz.

Ahilik kültürü çalışma hayatında kalite ve güzel ahlaka önem vermiş; siyaseten sıkıntılı süreçlerde iç ya da dış kaynaklı fitne projelerine karşı, daima devletin yanında yer almış, millet menfaatlerinden tarafa eğilim göstermiştir. TESVAK olarak biz de sanayide ve ticarette kaliteyi; sosyal hayatta güzel ahlakı; vatanına milletine bağlı, dürüst ve çalışkan esnafı daima destekliyoruz.

NECATİ KOYUNCU