Hacı Fehmi Genç’in Özgeçmişi

Kısacık ömre büyük davaları sığdırabilenler, herhalde Allah’ın mümtaz ve bahtiyar kullarıdır. Beşerin doğru istikametlere yönelmesine hizmet edenler bu insanlardır. Hacı Fehmi Genç’i bu kategoride kişiler arasında mütalaa etmek gerekir. Çünkü o, gençlik yıllarından itibaren ömrünü esnaf ve sanatkârların çeşitli teşekküllerinde, yorulmadan hizmet ederek geçirmiştir.

Hacı Fehmi Genç, Kayseri’nin Develi ilçesinde 1927 yılında dünyaya geldi. İlk tahsiline 1935 yılında Develi’de başladıysa da babası Süreyya Efendi’nin Ankara’da esnaflığa soyunması üzerine 1938 yılında ailece Ankara’ya göçtüler. Burada Necatibey İlkokuluna kaydolan Genç, ilk tahsilini bu okulda tamamladı. Bir ara ortaokula da devam etti ancak babasının ikinci defa askere alınması üzerine, büyük bir hevesle başına geçirdiği okul şapkasını çıkararak babasının tuhafiye dükkânını devraldı. Artık ailevi sorumlulukları çocuk denecek yaşta yüklenmiş, aynı zamanda sanki bir esnaf okulu talebesi gibi ömür boyu devam edecek bir hedefin ilk bilgi ve tecrübelerini kazanmaya başlamıştı.

Hacı Fehmi Genç, kendi tabiri ile “dualı, duyarlı ve şanlı” asker ocağında çok faydalı bilgiler edindi. Vatani görevini 1949’da tamamladı.

Tahsile devam edememenin üzüntüsünü hep yüreğinde hissetti ama bunu telafi edebilmek için önce dinî bilgilerini arttırmaya koyuldu. Cemaatlere, camilere devam etti. Kur’an kurslarına katıldı. Birçok âlimden ve imamdan feyz aldı. 1955 yılında İstanbul Eminönü Camii’nde Cuma hutbesi okuyan 90 yaşındaki bir hatibin şu dört kelimesini hiç unutmadı ve ömür boyu kendisine düstur edindi… “Zikir, tefekkür, şükür, tövbe-istiğfar”

1949 yılında “Esnaf Odası”na üye olarak hayata ilk adımını atan H. Fehmi Genç, bundan sonra da boş durmadı. Kendisini yetiştirmek için faydalı kitaplar okumaya başladı. Mesleki kurs ve seminerlere konferanslara katıldı. Türkiye Halk Bankası’nın o tarihlerde yapılan Cuma toplantılarında merhum Abdullah Caner ve merhum Nusret Uzgören’den çok şeyler öğrendi. Halk Bankası’nın müfettiş yardımcılığı kursunu başarı ile bitirerek sertifika aldı. Öğrenme ve araştırma arzusunu bir türlü yenemiyordu. Bir taraftan esnaf teşekküllerinde ve kooperatiflerde sorumluluklar yüklenirken bir yandan da gerçek bir ekonomist olabilmek için kitaplar karıştırıyordu.

İdareciliğe 1952 yılında Tuhafiyeciler Dernek Başkanlığı ile atıldıktan sonra Ankara Esnaf Kefalet Kooperatifi denetçiliği, aynı kooperatifin başkan vekilliği, konfederasyon kurucu üyeliği, Ankara Esnaf Dernekleri Yönetim Kurucu Üyeliği, 1960-1980 yılları arası konfederasyon başkan vekilliği, Ankara Bölge Birliği Kurucu Başkanlığı, Çankaya Esnaf Kefalet Kooperatifi kurucusu ve başkanı, Türkiye Esnaf Sanatkârlar Ahilik Vakfı Kurucu üyeliği ve başkanı, Cemal Nevzer Erciş Talebe Yurdu kurucu ve genel başkanlığı, Esnaf Spor Kulübü başkanlığı, Ankara Umum Hurdacılar Yapı Kooperatifi kuruculuğu ve başkanlığı, 1972-1981 yılları arası Bağ-Kur Yönetim Kurulu üyeliği, Birlik Sigorta Kooperatifi kurucu ve Başkanlığı yaptı.

Bunlardan başka daha sayılamayacak kadar çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif görevler alan Hacı Fehmi Genç’in bu işlerin altında ezilmemesi ve dirayetle yürütmesi gerçekten çok düşündürücüdür. Tatlı sohbeti ve güzel hitabeti ile insanları cezbetmesini bilen bir mücahit olduğu kadar mütevazı bir halk ve gönül adamıdır.