Ahiliğin Vizyonu

Yükselen değerlerin sık sık değiştiği günümüzde ekonomik sistem; ne pahasına olursa olsun, daha çok kazanmayı teşvik ediyor. Büyük balığın küçük balığı kolayca yuttuğu, insani değerlerin hiçe sayıldığı bu ortamda; asıl olanın insanın varlığı olduğu göz ardı ediliyor. Buna karşın eğer insan yoksa sistem de olmayacaktır.

Ahilik insanı merkeze alan; ekonomik ve sosyal bir sistemdir. İnsanın mutluluğunu ve toplumun dengesini gözetir. İyi ahlâk, insan sevgisi, birlikte ve huzur içinde yaşamak ve yaşatmak temel amacıdır. Bir meslek sahibi olmak ve bir işte çalışmak, sanatkâr olmak bu amacı tamamlayan unsurlardır.

Ahiliğin Misyonu

Kendisini düşündüğü kadar başkalarını da düşünen, onların da hak sahibi olduğunu kabul eden bir insan modeline günümüzde her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu model sadece kendisi ve kendi ülkesi için değil, dünyaya ve insanlığa; sosyal adaleti, düzeni ve eşitliği getirmek için çalışmalıdır.

Bunun için asırlar evvel oluşturulan Ahi Teşkilatı, üyeleri arasında ortak bir bilinç oluşturmuştur. Gönüllü olarak bir araya gelen esnafların kurduğu bu teşkilat, kendine özgü eğitim sistemi ile toplumun temelinden itibaren düzen ve intizamı oluşturmaya çalışmıştır. Teşkilatın liderinden, meslek hayatına yeni adım atan kişiye kadar herkes bu amaç için “yaşamak ve yaşatmak için” çalışmışlardır.

İnsanlığın ortak değerleri olduğunda anlam kazanan dürüstlük, çevreye faydalı olmak, iyi huylu olmak, hürriyet, adalet, eşitlik gibi kavramlar; ahiliğin yaratmaya çalıştığı ekonomi ve kültür sisteminin temel araçlarıdır.

Ahilik dünya ve ahireti birbirinden ayırmadan düşünen bir sistemdir. Bu sistemde dünya için dinden, din için dünyadan vazgeçilmez. Bir meslek sahibi olmama, çalışmamak kesinlikle kabul edilmez. Ahi, iş yerinde saygı ve samimiyetle çalışır, parasını helalinden kazanır.